Op verschillende plaatsen in Europa zetten IRS-projectwerkers zich in om Gods Woord te verspreiden. Of het nu gaat om een kleine kerkplanting in midden-Italië, het team wat een Spaanstalig Evangelisatieblad samenstelt of een kleine christelijke gemeente in België, wij werken met hen samen om, in afhankelijk van Gods zegen, anderen te vertellen over het Evangelie. We horen verhalen uit het veld over wat Gods genade uitwerkt in gemeenten en mensenlevens, en daarmee willen wij de achterban graag inspireren en bemoedigen. Om juist deze verhalen verder te verspreiden zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die zich bezig gaat houden met social media.

Als vrijwilliger verzamel je verhalen die ertoe doen en laat je onze socials uitblinken. Met je creativiteit weet je precies hoe je de posts het best aan kan laten sluiten bij onze achterban. Door jouw inzet wordt onze online presentie beter dan het ooit geweest is. Je werkt mee aan het werk van Stichting IRS om meer mensen te betrekken in onze missie: het delen van de vreugde van het Evangelie.

Word je enthousiast om je handen uit de mouwen te steken? Draag je de visie en missie van Stichting IRS ook een warm hart toe? Wil je op vrijwillige basis betekenisvol werk doen? Laat je enthousiasme aan ons weten door een bericht te sturen naar info@irs.nu.