Stichting IRS biedt een platform aan voor Chiesa Breccia di Roma om haar rondleidingen in de stad Rome aan te bieden aan het Nederlandse netwerk van IRS.

Bij het boeken van een rondleiding bent u akkoord dat IRS in geen geval verantwoordelijk draagt voor:

-De verwerking en opslag van uw gegevens door Breccia di Roma.

-De inhoud van de rondleiding

-(Im)materiele schade opgedaan voor, tijdens of na de rondleiding

-(Im)materiele Schade veroorzaakt door deelnemer(s) aan derden of objecten toegebracht voor, tijdens of na de rondleiding.

-Het afzeggen van de rondleiding door deelnemers of gids om wat voor reden dan ook.

-Aan de website van IRS of Breccia di Roma kunnen geen rechten ontleent worden.

Bij het boeken van de rondleiding bent u op de hoogte van:

-Het feit dat de rondleidingen in het Engels worden aangeboden.

-Dat Breccia di Roma verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling van uw aanvraag.

-Dat de rondleiding gratis is maar een redelijke donatie aan de gids is verondersteld. De gift kan via de website van IRS worden overgemaakt of contant gegeven worden aan het einde van de rondleiding. IRS zal er voor zorgen dat uw online donatie wordt overgemaakt naar Breccia di Roma.

Bij het annuleren van de rondleiding vragen we u vriendelijk om een gift over te maken naar Breccia di Roma, omdat de gids tijd voor uw groep gereserveerd heeft.

English below

The IRS Foundation offers a platform for Chiesa Breccia di Roma to offer her guided tours in the city of Rome to the Dutch network of IRS.

By booking a tour, you agree that IRS will in no way be responsible for:

-The processing and storage of your data by Breccia di Roma.

-The content of the tour

-(Im)material damage incurred before, during or after the tour

-(Im)material damage caused by participant(s) to third parties or objects inflicted before, during or after the tour.

-Cancellation of the tour by participants or guide for any reason.

-No rights can be derived from the website of IRS or Breccia di Roma.

When booking the tour you are aware of:

-The fact that the tours are offered in English.

-That Breccia di Roma is responsible for the further processing of your application.

-That the tour is free but a reasonable donation to the guide is assumed. The gift can be transferred through the IRS website or given in cash at the end of the tour. IRS will ensure that your online donation is transferred to Breccia di Roma. When canceling the tour, we kindly ask you to transfer a donation to Breccia di Roma, because the guide has reserved time for your group.