Terug naar overzicht

Getuigenis Alexandra Kohl: “God is ook vandaag dicht bij hen die Hem oprecht aanroepen.”

Getuigenis Alexandra Kohl: “God is ook vandaag dicht bij hen die Hem oprecht aanroepen.”

“Zoals alle Oostenrijkers groeide ik op in een rooms-katholieke omgeving. Ik werd gedoopt als kind van ongelovige ouders. Ik had een aardige priester als godsdienstleraar in de eerste jaren van school, moest op zevenjarige leeftijd een paar zonden opbiechten en leerde het kruis te maken en tegelijkertijd te buigen”, zegt Alexandra Kohl. Lees hier haar getuigenis.

“Zoals alle Oostenrijkers groeide ik op in een rooms-katholieke omgeving. Ik werd gedoopt als kind van ongelovige ouders. Ik had een aardige priester als godsdienstleraar in de eerste jaren van school, moest op zevenjarige leeftijd een paar zonden opbiechten en leerde het kruis te maken en tegelijkertijd te buigen”, zegt Alexandra Kohl. “Al snel wist ik wanneer ik moest zitten, knielen of opstaan tijdens de mis en kende ik de gebedsformules van de mis uit mijn hoofd.”

TEGENSTELLINGEN

“In mijn jeugd begon ik de tegenstellingen tussen de Bijbel en de rooms-katholieke leer te begrijpen en langzamerhand de onverdraagzame praktijk te verafschuwen. Ik kwam daar niet overheen, totdat ik uiteindelijk het hele christendom verwierp en niets anders overhield dan een sentimentele gehechtheid aan de gekruisigde Zaligmaker, die mij ervoor behoedde om een volslagen godslasteraar en spotter te worden zodra ik de school had afgemaakt.”

ZINLOOS

“Als ik er nu over nadenk, heb ik in de daaropvolgende jaren ervaren hoe een zinloos en doelloos leven aanvoelt en zou ik zeker tot de dood hebben getwijfeld als God niet in zijn genade had ingegrepen en mij uit het moeras had getrokken.”

WAARHEID

“Door mensen en omstandigheden kwam ik in contact met een vrije gemeente. Ik ging diensten bijwonen en begon mijn vertrouwen volledig te stellen op de Heere Jezus Christus. Na verloop van tijd leerde ik, met Gods hulp, door een Bijbelse prediking en in gemeenschap met broeders en zusters, steeds duidelijker de waarheid van leugens in de christelijke leer te onderscheiden.Vandaag begrijp ik dat de eeuwige waarheid van God verduisterd en onherkenbaar gemaakt is door de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat Gods Woord overtuigend en doeltreffend is, zodat wat echt christelijk is, herkenbaar wordt en te onderscheiden is van wat mensen hebben bedacht. God is ook vandaag dicht bij hen die Hem oprecht aanroepen!”

Alexandra Kohl (54) is geboren en getogen in Graz en studeerde Duits en filosofie in Hannover. In 2000 werd ze gelovig. Ze keerde in 2010 samen met haar gezin terug naar Oostenrijk. Op dit moment woont ze samen met haar man Detlef in Tirol. Hij werkt als zendeling en pastor. Alexandra en haar man hebben een volwassen dochter, Amélie.

Terug naar overzicht