Terug naar overzicht

28-10-2019

Ds. P. Drost bevestigd tot predikant in Graz

Zondag 20 oktober is ds. P. Drost uit Delfzijl bevestigd tot predikant van de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB) in het Oostenrijkse Graz. IRS ondersteunt de ERKWB.

Ds. P. Drost bevestigd tot predikant in Graz

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. H. Drost, de vader van ds. P. Drost. Hij hield een preek over het eerste gedeelte van Jesaja 6:8: “Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons heengaan?” Ds. P. Drost hield zijn intredepreek over het tweede gedeelte van Jesaja 6:8: “Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen.”

Bij de bevestiging gaf Hans ten Klooster namens IRS onder meer de woorden van Hebreeën 8:13 mee: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.” Hij was zelf niet tijdens de dienst aanwezig, maar hij deed dit door middel van een brief die tijdens de dienst werd voorgelezen door ds. Mayer. In deze brief zei hij onder meer: “Broeder, laat het een vreugde voor u wezen om zo in afhankelijkheid van onze goed God uw dienstwerk hier te beginnen. Hoe het allemaal zal gaan weten we niet. Welke golven en stormen er ook zullen komen, houd in dat alles uw oog op Hem gericht, want Hij is altijd dezelfde. Hij heeft u geroepen en zoals u dat zelf ook zegt: uw vrouw ervoor klaargemaakt. Dat mag gelukkig voor u vastliggen. Dan is Hij die roept ook getrouw, want Hij is altijd dezelfde, gisteren, heden en tot in Eeuwigheid.”

De ERKWB is een gereformeerd kerkgenootschap in Oostenrijk en Zwitserland zich baseert op de Westminster Confessie. Ds. P. Drost is nu verbonden aan het kerkplantingsproject van de ERKWB in Graz. IRS ondersteunt dit project zo nodig financieel en facilitair. Zo heeft IRS onlangs bijbels en gezangenbundels aan het project gedoneerd.

Lees meer over het Project Oostenrijk.

Foto: Ds. P. Drost.

Terug naar overzicht