Oostenrijk

Kerkplanting in Innsbruck en Graz

In Oostenrijk is het aantal bijbelgetrouwe christenen marginaal. Het land is voornamelijk rooms-katholiek en de meeste protestantse kerken zijn heel vrijzinnig. Via de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) kwam IRS in contact met de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). In 2018 kwam vanuit de ERKWB in Oostenrijk de vraag om (financiële) ondersteuning. De ERKWB is een bijbelgetrouw, gereformeerd kerkgenootschap in Oostenrijk en Zwitserland dat zich baseert op de Westminster Confessie. Op dit moment ondersteunt IRS waar mogelijk het kerkplantingsproject van de ERKWB in Innsbruck en Graz.

Graz

Zondag 20 oktober 2019 is ds. Peter Drost uit Delfzijl bevestigd tot missionair predikant van de ERKWB. Hij is nu verbonden aan het gemeentestichtingsproject van de ERKWB in Graz. IRS ondersteunt dit project zo nodig financieel en facilitair. Bekijk hier de kerkdiensten van Graz terug. Meer informatie over deze gemeente is hier te vinden.

Lees ook: Ds. Drost: “Ik weet me bemoedigd door een verhaal uit mijn familiegeschiedenis”

Innsbruck

De Nederlander Klaas Rozema is door de ERKWB in Rankweil uitgezonden als missionair predikant/gemeentestichter naar Innsbruck. Op 14 oktober 2018 werd ds. Rozema in Rankweil officieel bevestigd als predikant van de ERKWB. Afgevaardigden van IRS woonden deze bevestigingsdienst bij. IRS heeft het kerkplantingsproject gesteund met het bekostigen van Bijbels en liedbundels. Momenteel onderzoeken we hoe we het werk in Innsbruck nog verder kunnen ondersteunen.  Meer informatie vind je hier.

Lees ook:  Ds. Klaas Rozema: “Gebed is het belangrijkste in mijn werk”

Wilt u het werk in Oostenrijk financieel steunen? Doneer hier uw bijdrage aan dit project. Dank!