Oostenrijk

Kerkplanting in Innsbruck

Via de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) kwam IRS in contact met de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). In 2018 kwam vanuit de ERKWB in Oostenrijk de vraag om (financiële) ondersteuning. De ERKWB is een bijbelgetrouw, gereformeerd kerkgenootschap in Oostenrijk en Zwitserland dat zich baseert op de Westminster Confessie.

In Oostenrijk is het aantal bijbelgetrouwe christenen marginaal. Het land is voornamelijk rooms-katholiek en de meeste protestantse kerken zijn heel vrijzinnig.

Op dit moment ondersteunt IRS het kerkplantingsproject van de ERKWB in Innsbruck. De Nederlander Klaas Rozema is door de ERKWB in Rankweil uitgezonden als missionair predikant/gemeentestichter naar Innsbruck. Op 14 oktober 2018 werd hij in Rankweil officieel bevestigd als predikant van de ERKWB. Afgevaardigden van IRS woonden deze bevestigingsdienst bij.

IRS heeft het kerkplantingsproject gesteund met het bekostigen van Bijbels en liedbundels. Momenteel onderzoeken we hoe we het werk in Innsbruck nog verder kunnen ondersteunen.