Oostenrijk

Kerkplanting in Innsbruck en Graz

Via de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) kwam IRS in contact met de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). In 2018 kwam vanuit de ERKWB in Oostenrijk de vraag om (financiële) ondersteuning. De ERKWB is een bijbelgetrouw, gereformeerd kerkgenootschap in Oostenrijk en Zwitserland dat zich baseert op de Westminster Confessie.

In Oostenrijk is het aantal bijbelgetrouwe christenen marginaal. Het land is voornamelijk rooms-katholiek en de meeste protestantse kerken zijn heel vrijzinnig.

Op dit moment ondersteunt IRS het kerkplantingsproject van de ERKWB in Innsbruck en Graz. Ook denkt IRS na over het opzetten van een evangelisatiewebsite in het Duits voor Oostenrijk. Op deze website zal dan informatie komen te staan over het christelijke geloof en uitleg van de Bijbel.

Graz

Ds. P. Drost houdt zijn intredepreek in Graz

Zondag 20 oktober is ds. P. Drost uit Delfzijl bevestigd tot missionair predikant van de ERKWB. Hij is nu verbonden aan het gemeentestichtingsproject van de ERKWB in Graz. IRS ondersteunt dit project zo nodig financieel en facilitair.

Innsbruck
De Nederlander Klaas Rozema is door de ERKWB in Rankweil uitgezonden als missionair predikant/gemeentestichter naar Innsbruck. Op 14 oktober 2018 werd ds. Rozema in Rankweil officieel bevestigd als predikant van de ERKWB. Afgevaardigden van IRS woonden deze bevestigingsdienst bij. IRS heeft het kerkplantingsproject gesteund met het bekostigen van Bijbels en liedbundels. Momenteel onderzoeken we hoe we het werk in Innsbruck nog verder kunnen ondersteunen.