Terug naar overzicht

29-05-2023

Eigen ruimte voor gemeente in Graz

De gemeente in Graz, waar ds. Peter Drost aangesteld is als kerkplanter, heeft een eigen plek gevonden. Ds. Drost vertelt over het proces het volgende:

Eigen ruimte voor gemeente in Graz

“Vanaf het begin van het bestaan van onze gemeente hebben we gezocht naar een geschikte ruimte om samen te kunnen komen. Door corona en andere omstandigheden zijn we op veel verschillende plekken geweest. Steeds meer kregen we de wens om een eigen ruimte te huren, die we dan ook naar eigen inzicht zouden kunnen inrichten en gebruiken. Daarbij was de financiële belasting die dat met zich mee zou brengen vaak een belemmering. Toen de IRS een vaste bijdrage per maand voor een huurruimte toezegde, was dit een aansporing om nu echt een eigen ruimte te gaan huren. Afgelopen oudejaarsdag konden we onze eerste diensten houden in onze nieuwe zaal. Eigenlijk is het een kleine woning, maar door ons nu als kerkzaal ingericht. Het feit dat we nu een eigen ruimte hebben geeft een hoop rust in onze gemeente en ook in mijn eigen gezin. We hebben het moment aangegrepen om ook te beginnen met het houden van twee diensten. De middagdienst is een leerdienst, waarin ik op dit moment de Heidelbergse Catechismus behandel. Het feit dat we nu een eigen ruimte hebben, helpt ons ook om duidelijker naar buiten te treden en meer in onze omgeving zichtbaar te zijn. We hebben ook een eigen naam gekozen: Sola Gratia. Het is ons gebed dat de Heere ons gebruikt om zondaars de weg tot zaligheid alleen door genade te laten vinden.”

Foto: Ds. P. Drost.

Terug naar overzicht