Terug naar overzicht

07-12-2022

Guus Van Amstel bevestigd als voorganger in “De Stem van de Goede Herder” in Tongeren

Op zondag 20 november werd broeder Guus Van Amstel in de gemeente “De Stem van de Goede Herder” in Tongeren officieel bevestigd als voorganger. Een blijde dag voor de gemeente, voor Guus, maar ook voor IRS en de vele genodigden die deze dag aanwezig waren!

Guus Van Amstel bevestigd als voorganger in “De Stem van de Goede Herder” in Tongeren

Gedragen

In de dienst werd het Woord bediend door ds. Pieter Teeuw, voorzitter van IRS. Hij sprak bemoedigende woorden aan de hand van Exodus 19 vers 4 “Gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe Ik u op arendsvleugels gedragen heb en u tot Mij gebracht heb”; Verlost uit de slavendienst, gebracht aan de voet van de Sinaï, gedragen óp machtige vleugels. Zo is de HEERE onze God Dezelfde die draagt en bemoedigt. Hij draagt zelfs als een man zijn zoon (Deuteronomium 1 vers 30,31) Zijn dwarse en ongehoorzame volk, wat een genade. En zoals we mogen schuilen onder de vleugels van de HEERE mogen we ook schuilen onder de schaduw van het kruis van Jezus Christus. Hij draagt in een taak in het Koninkrijk waarvoor Hij roept, maar ook de gemeente in een tijd waarin zoveel op de kerk afkomt.

Bevestigd

Aansluitend vond de bevestiging plaats door ouderling Johan Vanhuysse als voorzitter van de kerkenraad, gevolgd door een plechtig moment van handoplegging en het toezingen door de gemeente: Een nieuwe voorganger, geknield voor Gods aangezicht, verbonden aan de gemeente in Tongeren. Zo is er  na een lange periode sinds het emeritaat van ds. Toon Vanhuysse weer een eigen voorganger om de gemeente te dienen. Ouderling Johan Vanhuysse verwoordde het eerder als volgt:

We zijn de Heere God diep dankbaar, Hem zij alle eer! Als kerkenraad ervaren wij hierin Gods leiding en Zijn rijke zegen, opdat Zijn gemeente hierdoor gebouwd mag worden. Er is genoeg werk te doen op allerlei terreinen, maar vooral het bemoedigen, aanvuren en opbouwen in het geloof van de gemeenteleden is hierin belangrijk, zodat de gemeente allereerst geestelijk zal groeien en bloeien. Dat de onderlinge liefde zal aangewakkerd worden en toenemen door het werk van Gods Geest, niet uit eigen kracht. Daar zien wij samen met de hele gemeente naar uit.”

Felicitaties

Namens IRS bracht vervolgens Jan-Henry Seppenwoolde als directeur een felicitatiegroet over richting Guus en de gemeente. De band tussen IRS en de gemeente is immers lang en warm. Hij deed dit vanuit Johannes 4 vers 34 “Mijn spijze is dat Ik doe de wil van Degene Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng” als ook een citaat van de kerkvader Augustinus. De blijde morgen werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De bevestigingsdienst is terug te kijken via Bevestigingsdienst Guus Van Amstel - Exodus 19:1-25 - YouTube .

Gebed en steun

Als IRS vragen we u om Guus Van Amstel en al het werk in de gemeente in gebed te blijven opdragen, met smeking én dankzegging. Wilt u het werk in Tongeren ook financieel steunen? Dat kan via https://www.irs.nu/projecten/gemeente-tongeren

Copyright foto's: Eddy Panjaer en Stichting IRS.

Terug naar overzicht