Terug naar overzicht

16-06-2022

Gemeente Tongeren

In het Belgische Tongeren is de overgrote meerderheid van de bevolking geseculariseerd rooms-katholiek. In de stad bevindt zich een grote satanskerk en is er een actieve en wijdverbreide devotie aan Maria. In Tongeren is “De Stem van de Goede Herder” de enige actieve protestantse gemeente waar het Evangelie van vrije genade en verlossing door Jezus Christus klinkt.

Gemeente Tongeren

Zo'n dertig jaar geleden, in 1993, begon ds. Toon Vanhuysse met pionierswerk in het Belgische Tongeren. Deze Belgische stad ligt circa 20 km ten zuidenwesten van Maastricht en telt ongeveer 35.000 inwoners.

In 2022 werd Guus Van Amstel bevestigd als parttime voorganger. Hij zet zich in voor gemeenteopbouw (bijv. huwelijksconferentie, evangelisatietoerusting) en het evangelisatieactiviteiten (bijv. voedselbank, open maaltijd, flyeren, speciale diensten rond Kerst en Pasen).

De gemeente wil een geestelijk tehuis zijn voor vermoeide en verloren zielen in Tongeren. Stichting IRS ondersteunt deze gemeente, die zich inzet om het Bijbelse Evangelie te delen. Daarom draagt zij financieel bij aan het evangelisatiewerk van voorganger Guus Van Amstel, het organiseren van conferenties en trainingen voor gemeenteleden, diaconale steun voor hulpbehoevenden in Tongeren en evangelisatiematerialen.

Copyright foto's: Stichting IRS

“Mensen kloppen bijna wekelijks bij mij aan omdat ze meer over Gods Woord willen horen.”

~ Voorganger Guus Van Amstel

De kleine protestantse gemeente telt momenteel zo'n tachtig leden. Het is een zegen dat de gemeente er nog steeds mag zijn. God gaat door met Zijn werk! De kerkdiensten zijn ook te beluisteren op de website, maar je bent ook welkom in de diensten aan de Rutterweg 20 in Tongeren.

De gemeente wordt sinds het begin door IRS ondersteund. Voor 2024 en 2025 faciliteert IRS de kosten van het gemeenteopbouwwerk en de evangelisatieactiviteiten en -materialen. De gemiddelde kosten per jaar zijn €18.000.

Met 50 euro ontvangt één inwoner van Tongeren een voedselpakket van de diaconie met bijpassende evangelisatiefolders. Voor 15 euro ontvangen twee geïnteresseerden een Bijbel.

Impact

Met jouw steun versterk je een kleine protestantse gemeenschap in Tongeren die op dit moment weinig middelen heeft om haar bestaan te bekostigen. Het ondersteunen van deze zusterkerk stelt de gemeente en voorganger in staat om daadwerkelijk een geestelijk tehuis te bieden voor inwoners van deze stad. De geestelijke duisternis is er groot. De ondersteuning van Stichting IRS stelt de gemeente in staat om de rijkdom van het Evangelie te blijven delen in Tongeren.

Terug naar overzicht