Terug naar overzicht

16-06-2022

Ds. Toon Vanhuysse

Ds. Vanhuysse heeft jarenlang De Stem van de Goede Herder in Tongeren (België) met veel toewijding gediend. Hij ging door tot het niet langer meer kon. Stichting IRS draagt bij aan zijn oudedagvoorziening.

Ds. Toon Vanhuysse

Toon Vanhuysse stond aan de wieg van de protestantse gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren. Na een grootscheepse evangelisatieactie in de zomer van 1993 werden de eerste kerkdiensten in Tongeren gehouden. Later vertelde ds. Vanhuysse dat de eerste persoon die tot geloof kwam een vrouw was die in een café werkte. Haar huwelijk was stukgelopen en haar kinderen waren uit huis geplaatst. Nadat ze een huis had gevonden in Tongeren, werden daar de eerste Bijbelstudieavonden gehouden. In 1998 kreeg de gemeente, met steun van Stichting IRS, een eigen kerkgebouw. Vanaf die tijd diende Vanhuysse de gemeente als voorganger.

Eind 2015 ging Vanhuysse vanwege gezondheidsredenen met emeritaat. Stichting IRS heeft ds. Vanhuysse tijdens zijn bediening als predikant financieel ondersteund, zoals de Bijbel leert dat de predikers van het Evangelie mogen leven (1 Korinthe 9:14). Nu zijn krachten afgenomen zijn en hij onbekwaam is geworden tot de uitoefening van het ambt, draagt IRS nog steeds bij aan zijn levensonderhoud.

“Zie ik op mezelf, dan moet ik met m’n hoofd naar de grond lopen van schaamte. Maar ik mag zien op de Heere Jezus Christus en Zijn volbrachte werk. Daarbij mogen wij leven, daarvan genieten en die onnaspeurlijke rijkdom aan anderen verkondigen”.

~ Ds. Toon Vanhuysse

Impact

Door jouw bijdrage steun je de kleine protestantse gemeenschap ‘De Stem van de Goede Herder’ om haar voormalig predikant te voorzien in levensonderhoud. De gemeente zelf heeft op dit moment weinig middelen heeft om haar eigen bestaan te bekostigen. Doordat Stichting IRS de kosten voor levensonderhoud voor haar rekening neemt, kan de gemeente zelf haar financiële middelen voor andere posten besteden om de rijkdom van het Evangelie in de geest van emerituspredikant Vanhuysse te blijven delen in Tongeren e.o.

Voor €500,- draagt u bij aan één maand steun in levensonderhoud van ds. Vanhuysse.

Terug naar overzicht