Terug naar overzicht

30-06-2020

IRS 60 jaar geleden opgericht

“De ontstaansgeschiedenis van IRS had veel weg van een Abraham-avontuur. Ik vertrok naar een land dat ik niet kende”, zei oprichter ds. H.J. Hegger (1916-2012) in 2005, naar aanleiding van 45 jaar IRS. Ondertussen is de tijd voorbijgevlogen. Op 5 juli bestaat IRS precies 60 jaar.

IRS 60 jaar geleden opgericht

Een IRS-magazine uit de beginjaren.

Het werk van IRS begon heel klein. “Aanvankelijk had ik slechts gedacht aan een driemaandelijks gestencild blaadje,” zei ds. Hegger in 2005 in een interview in IRS-magazine. “Ik had dat “In de Rechte Straat” genoemd en het als ondertitel meegegeven: “Contactorgaan tussen gewezen rooms-katholieken”.”

Fris en nieuw

“In het eerst nummer stelde ik: “Wij hebben een eigen roeping: wij moeten onze vroegere geloofsgenoten het Evangelie verkondigen dat ons zo gelukkig maakt. We zijn egoïsten, als we die vreugde voor onszelf houden”,” zo legde ds. Hegger, zelf voormalig rooms-katholiek priester, uit.“ Vervolgens hebben wij wellicht ook een roeping tegenover hen die in het protestantisme geboren zijn.” Ik betoogde dat zij wel zijn opgegroeid met de rijkdom van het Evangelie zoals dat voornamelijk door de Reformatie van de zestiende eeuw was herontdekt, maar dat zij er misschien aan gewend zijn geraakt, zodat iets van die glans van het Evangelie van de vrije genade bij hen is verdwenen. Voor ons was het verrassend, fris en nieuw. Misschien moeten wij, zo schreef ik, daarom aan hen iets overdragen van onze dankbare verwondering over de heilige God, Die ons, zondaars, volstrekt en onvoorwaardelijk genadig wil zijn in Jezus Christus.”

Uittreding

Voordat ds. Hegger IRS oprichtte, was hij rooms-katholiek priester geweest en had hij een lange weg doorgemaakt eer hij in 1948 uit de Rooms-Katholieke Kerk uittrad. Toen hij in 1940 naar Brazilië vertrok om daar filosofie te doceren aan een grootseminarie, verkeerde hij in een diepe geloofscrisis. Hij begon aan alles te twijfelen, zelfs aan het bestaan van God.“Maar op een dag kwam de ingreep van God: Herman, en toch besta Ik”, zei ds. Hegger hier later over.

De straat genaamd de Rechte

In Brazilië zocht Hegger contact met protestanten omdat zij zeiden dat ze zich op de Bijbel beriepen. Hij ging de Bijbel onderzoeken en kreeg steeds meer twijfels bij de rooms-katholieke leer. Uiteindelijk had dit als consequentie dat hij uittrad uit de kerk.“ Mijn uiterlijke verandering bestond daarin dat ik in plaats van een priestertoga een burgerpak ging dragen. Protestanten in São Paulo zorgden ervoor dat er een pak voor mij werd gemaakt. De kleermaker woonde aan een straat die in het Portugees De Rechte Straat (Rua Direita) heette”, zei ds. Hegger hierover in een interview in 2010. De naam “De Rechte Straat” deed natuurlijk ook denken aan de plaats waar Paulus verbleef toen hij Jezus had ontmoet (Handelingen 9:11). Ook Hegger had een totale ommekeer meegemaakt door een ontmoeting met Jezus.

Voormalige priesters

Voordat In de Rechte Straat in 1960 officieel een stichting werd, ving Hegger, die inmiddels predikant was geworden in de Gereformeerde Kerken, al priesters op die zich niet langer konden vinden in de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en uittraden. Velen kwamen opeens zonder werk op straat te staan en werden soms zelfs uit hun familie uitgestoten. Veel contacten met (voormalige) rooms-katholieken kwamen voort uit conferenties in Doorn en Amerongen die ds. Hegger organiseerde. Steeds meer priesters, vooral Spanjaarden, hoorden over de mogelijkheid om ondersteund te worden wanneer zij met overtuiging de Rooms-Katholieke Kerk wilden verlaten. IRS gaf hun zowel geestelijke als materiële steun. Omdat daarvoor geld nodig was, richtte ds. Hegger in 1960 een stichting op.

Het werd uiteindelijk een stichting die aanvankelijk projecten had over de hele wereld. Later ging IRS zich vooral richten op Europa.“De ontstaansgeschiedenis van IRS had veel weg van een Abraham-avontuur. Ik vertrok naar een land dat ik niet kende. Vaak had ik inbreng van buitenaf nodig, die ik echter achteraf als leiding van de Heere heb gezien”, zei ds. Hegger in 2005.

Leiding

Hij zei dat hij op vele, vaak zeer verrassende manieren Gods leiding had ervaren: “Die leiding zag ik bijvoorbeeld in de enorm snelle groei van het aantal abonnees. In januari 1959 waren dat er slechts 200, in januari 1960 al 2900 en in januari 1961 was het aantal abonnees opgelopen tot meer dan 9000. In IRS van december 1960 las ik dat tijdens mijn spreekbeurt in Varsseveld zich 163 en in Huizen zelfs 275 nieuwe abonnees hadden aangemeld.”

“Ook bij de aankoop van de Wartburg hebben we duidelijk Gods leiding ervaren. Toen zich zo veel priesters aanmeldden om door ons geholpen te worden, zochten wij namelijk naar een huis om hen tijdelijk onderdak te verlenen. Na lang zoeken meenden we in Arnhem geslaagd te zijn. De eigenaar had het koopcontract al getekend. Op het laatste moment viel ons oog op een pand in Velp dat veel geschikter was voor ons doel, en dat we later de Wartburg hebben genoemd. Maar wil je een huis kopen, dan kan dat niet volledig onder een hypotheek; je moet ook een startkapitaal kunnen overleggen. Mijn vrouw en ik waren vanwege een erfenis in staat om dat startkapitaal aan de stichting IRS te lenen. Toen de Wartburg geopend werd, verscheen daarover een artikel plus foto in het Amerikaanse weekblad Time Magazine International. Meerdere priesters die in gewetensnood verkeerden, hebben daarop gereageerd.”

Een aantal voormalige rooms-katholieke priesters worden nog steeds door IRS ondersteund, zodat zij het werk kunnen doen waartoe zij zich geroepen weten: het Evangelie verkondigen.

Terug naar overzicht