Terug naar overzicht

14-02-2020

IRS benoemt Jan-Henry Seppenwoolde tot directeur

Stichting In de Rechte Straat heeft Jan-Henry Seppenwoolde per 1 augustus benoemd tot nieuwe directeur. Hij volgt Hans ten Klooster op, die fulltime aan de slag gaat als directeur van het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

IRS benoemt Jan-Henry Seppenwoolde tot directeur

Jan-Henry Seppenwoolde

Seppenwoolde (43) is sinds 2008 evangelist namens de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) in Machala, Ecuador. Seppenwoolde is getrouwd, heeft vier kinderen en is lid van de Gereformeerde Gemeente in Utrecht. In verband met de leeftijd van hun kinderen keren ze in mei terug naar Nederland.

Het bestuur van IRS is erg dankbaar dat de weg van IRS zich kruiste met die van Seppenwoolde. IRS-voorzitter dr. M. Klaassen: “Niet alleen heeft hij als zendingswerker hart voor de verspreiding van het evangelie, hij is ook een pionier die ervaring heeft met het inslaan van nieuwe wegen. Dat alles vanuit een hartelijke verbondenheid aan de kernnoties van de Reformatie die ook in de 21e eeuw nog niets van hun zeggingskracht verloren hebben.”

Seppenwoolde volgt Hans ten Klooster op, die fulltime aan de slag gaat als directeur van het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. De afgelopen jaren combineerde hij het directeurschap bij IRS met zijn werk bij het kerkelijk bureau. Het bestuur vindt het jammer dat Ten Klooster IRS gaat verlaten, aldus dr. Klaassen. “We hebben alle begrip voor zijn keuze zich volledig te richten op het werk op het kerkelijk bureau van de HHK en danken hem voor zijn inzet.”

Seppenwoolde is dankbaar voor zijn benoeming bij de IRS. “Ik zie er naar uit om samen met het bestuur, team en achterban de stichting niet alleen verder te positioneren, maar ook te zoeken naar verdere uitbreiding van de projecten en andere ondersteunende activiteiten die het geluid van de Reformatie versterken in Europa. Een van de dingen die ik afgelopen jaren in Ecuador geleerd heb, is dat religie of roomse vroomheid verloren zielen niet kunnen redden, maar het ware heil verduisteren. De zaligheid is alléén te verkrijgen door een hartelijk geloof in Jezus Christus als de enige en volkomen Zaligmaker.”

Foto: Stichting IRS.

Terug naar overzicht