Terug naar overzicht

05-02-2024

IRS neemt afscheid van directeur Seppenwoolde

Na een ziekteperiode van dhr. Seppenwoolde is hem geadviseerd op zoek te gaan naar ander werk. In goed overleg tussen het bestuur en dhr. Seppenwoolde is daarop besloten afscheid van elkaar te gaan nemen. Seppenwoolde trad op 1 augustus 2020 in dienst van IRS.

IRS neemt afscheid van directeur Seppenwoolde

Ds. P.D. Teeuw, voorzitter van het IRS-bestuur: “We moeten noodgedwongen afscheid nemen van dhr. Seppenwoolde. We blikken dankbaar terug op wat hij voor IRS heeft betekend. Met name zijn missionaire gedrevenheid en hart voor het delen van het Evangelie heeft het bestuur zeer gewaardeerd.”

Dhr. Seppenwoolde: “Dit afscheid geeft gemengde gevoelens, maar dankbaarheid is er een van. Ik ben dankbaar voor al het goede dat de Heere heeft gegeven de afgelopen jaren in de samenwerking met de collega's en projectmedewerkers, het bestuur, de vrijwilligers en alle partners en contacten in het IRS-netwerk.”

Het IRS-bestuur beraadt zich over de opvolging van dhr. Seppenwoolde. Zolang er geen opvolger is benoemd, zal dhr. Hans van Hoof, voormalig bestuurslid van IRS, de rol van interim-directeur vervullen.

Stichting In de Rechte Straat wil de rijkdom van het Evangelie delen in gebieden waar veel mensen rooms-katholiek zijn of waren. De stichting brengt lokale partners en kleine protestantse gemeenten met elkaar in verbinding en helpen ze om de evangelieboodschap met anderen te delen. Dit gebeurt door ondersteuning van het evangelisatiewerk, door het verzorgen van toerustingscursussen en bezinning. De stichting heeft projecten in Zuid-Nederland, België, Spanje, Polen, Oostenrijk en Italië. Bovendien wordt evangelisatiemateriaal verspreid in diverse landen in Midden- en Zuid-Amerika.

Foto: Beeld RD, Henk Visscher

Terug naar overzicht