Terug naar overzicht

30-01-2023

Terugblik Winterconferentie: “Ik weet niet waar ik het zoeken moet vanwege die genade”

In het laatste weekend van januari ’23 werd de Winterconferentie opnieuw gehouden in Vierhouten. Het was de eerste keer na de covid-pandemie. Het weekend staat bekend om haar diepgaande lezingen en warme ontmoetingen. Drie conferentiegangers aan het woord.

Terugblik Winterconferentie: “Ik weet niet waar ik het zoeken moet vanwege die genade”

Waarom bent u naar de conferentie gekomen?

Peter Stolker: “Ik ben vier jaar geleden voor het eerst geweest. Dat vond ik toen heel gezellig. Het is een groep die elkaar heel goed kent. Mensen komen hier al jaren, maar als je nieuw komt, dan ben je er ook meteen onderdeel van. Er zijn mooie gesprekken en mooie lezingen”.

Jan Harskamp: “Omdat het werk van de Stichting IRS mijn hart heeft. Verder vult dhr. Harskamp aan: “Vanwege het Evangelie wat altijd verkondigd wordt, maar ook de ontmoetingen, de gesprekken zijn zegenrijk, om elkaar te ontmoeten, om elkaar lief te hebben…”

Jacolien Cazant (werkgroep van de Winterconferentie): “Het zijn vooral de lezingen die je heel veel zegen brengen en nieuwe inzichten, maar ook de gesprekken met elkaar. Er zijn hier heel veel mensen die echt de Heere kennen, daar leer je heel veel van”.

Peter Stolker.

Wat heeft u dit weekend geraakt?

Jacolien Cazant: “Wat mij heel erg heeft geraakt is dat God weet wie je bent. Wat denk ik vaak te goed van mezelf. Je kunt zelf ook echt niks bij dragen. En dat Hij dan toch, ondanks wie je bent, en weet wat voor zonde ik allemaal nog ga doen en gedaan heb, je rechtvaardig verklaart… dat is toch zo onvoorstelbaar”.

Peter Stolker: “Ik had een gesprek met iemand die ik een aantal jaren geleden ook persoonlijk gesproken had. Het ging meteen over het persoonlijke geloof. Je kunt elkaar daarin bemoedigen”. Hij licht toe: “Ik had niet zoveel hoop of vertrouwen meer. Een soort dal waar je ook niet echt uit kunt komen. Het gesprek was erg bemoedigend en de lezing van ds. Simons sloot daar ook echt bij aan”.

Jan Harskamp: “Als ik ds. Simons het Evangelie hoor verkondigen, dan kan ik het gewoon niet op. Dan weet ik niet waar ik het zoeken moet vanwege die genade”. Emotioneel: “Die intense, diepe en liefdevolle genade van God. Dat kan ik niet begrijpen. Ik kan het voor iedereen hier begrijpen, maar voor mijzelf zeg ik: ‘O God, waarom hebt U naar mij omgezien? Er is geen enkele reden in mij, en toch hebt U het willen doen, vanwege Jezus Christus’. Als ik dan vanmorgen ds. Simons hoor, dan krijg ik lucht, dan krijg ik vrede, dan krijg ik blijdschap, dan zeg ik: ‘Ja! Dat is het, niks van mij! Het komt niet bij mij vandaan!’.”

Jan Harskamp, in gesprek met één van werkgroepleden.

Wat heeft u met Stichting IRS?

Jan Harskamp: “Ik heb een aantal jaren gewerkt voor IRS en heb ds. Hegger persoonlijk gekend. Ik geloof dat alle mensen het Evangelie moeten horen. Het is belangrijk dat rooms-katholieke mensen te horen krijgen dat ze zonder enige voorwaarde de toevlucht mogen nemen tot de Heere Jezus zodat zij inderdaad de rijkdom van het Evangelie ook persoonlijk leren kennen”.

Peter Stolker: “Ik houd van de Rooms-Katholieke Kerk. Alle mensen hebben het Evangelie nodig, en dat is een belangrijk doel om te steunen”. Hij legt verder uit: “Katholieken hebben ook de Bijbel. God spreekt door Woord en Geest. Daar waar het Woord opengaat, daar geloof ik dat God werkt, of die kerk dan katholiek, protestants of gereformeerd is. Ik geloof dat we zuiver het Woord moeten lezen. In Berea onderzochten ze ook of het echt zo is wat er wordt gezegd. Dat is een opgave van elke christen. Wij mogen elkaar dan wijzen op meer rijkdom die in de Bijbel te vinden is, en als er dwalingen zijn dat we elkaar daarop terechtwijzen.”.

Jacolien Cazant: “Via de werkgroep ben ik met Stichting IRS verbonden. Elke keer als ik hoor over  katholieken die hongerig zijn naar het Woord van God, dan zou ik zo graag willen meehelpen om mensen onderwijs te geven, omdat daar ook zo veel nood is”.

Jacolien Cazant.

Ds. A. Simons in gesprek met conferentiegangers.

Ten slotte

Tijdens de conferentie spraken prof. dr. A. Baars (vrijdagavond), ds. A. Simons (zaterdagmorgen) en ds. W.P. Emaus (zaterdagmiddag).

Foto's: Stichting IRS.

Terug naar overzicht