Maastricht

Vanaf  april 2021 wordt er -evenals in Breda en Den Bosch- maandelijks geëvangeliseerd in het centrum van Maastricht, een samenwerking tussen IRS en Stichting Sjofar. IRS stelt waar nodig materialen ter beschikking en helpt mee vrijwilligers te vinden voor dit mooie en belangrijke werk in deze rooms-katholieke stad. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met de lokale kerken in en rond Maastricht.

Wil je ook meedoen als vrijwilliger? Laat het ons weten! Ben je daarvoor niet in de gelegenheid, maar draag je het werk in Maastricht een warm hart toe? Dan is in de eerste plaats uw gebed onmisbaar, maar je kunt ook hier een financiële bijdrage leveren en donateur worden!