Maastricht

Vanaf  D.V. 8 april 2021 zal er -evenals in Breda en Den Bosch- maandelijks geëvangeliseerd gaan worden in het centrum van Maastricht! IRS ondersteunt daarbij Stichting Sjofar, stelt waar nodig materialen ter beschikking en helpt mee vrijwilligers te vinden voor dit mooie en belangrijke werk in deze rooms-katholieke stad. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met de lokale kerken in en rond Maastricht.

Wilt u ook meedoen als vrijwilliger? Laat het ons weten. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid, maar draagt u het werk in Maastricht een warm hart toe? Dan is in de eerste plaats uw gebed onmisbaar, maar u kunt ook hier een financiële bijdrage leveren en donateur worden!