En la Calle Recta (Spanje en Latijns-Amerika)

Na 50 jaar is ECR nog steeds van grote waarde

En La Calle Recta, een Spaanstalige uitgave van IRS, bestaat al meer dan 50 jaar. Nog steeds maken wij veel Spanjaarden en Latino’s blij met dit tijdschrift. Er is veel vraag naar.

“In ons land is erg moeilijk om christelijke literatuur te verwerven. En la Calle Recta is zeer noodzakelijk voor zelfstudie, voor het lesgeven in de kerk, en voor de voorbereiding van lessen voor het seminarie waar ik als docent aan verbonden ben.” 
Een predikant op Cuba, mei 2020

“Ik bid voortdurend, want in de momenten van gebed voel ik me vrij achter de tralies. Enkele dagen geleden ontving ik het septembernummer van En la Calle Recta. Die dag voelde ik me verdrietig en zonder vrede. Het zien van het lachende meisje op het tijdschrift trof me en ik begon te lezen. Ik vond weer hoop en leven. Veel dank!”
Een lezer in een gevangenis van Las Palmas, oktober 2019

Wat is En la Calle Recta?

Het Spaanstalige evangelisatietijdschrift En la Calle Recta wordt in de hele Spaanstalige wereld gelezen door (voormalige) rooms-katholieken. De redactie bestaat onder andere uit Spaanse voorgangers met rooms-katholieke roots.

En la Calle Recta (ECR) komt vier keer per jaar uit. Het tijdschrift is gericht op geloofsvragen van (voormalige) rooms-katholieken. Allerlei Bijbelse antwoorden komen in het tijdschrift aan de orde. Geïnteresseerden kunnen het magazine gratis aanvragen. In het tijdschrift wordt ook Spaanstalige lectuur aangeboden die met name geschikt is voor Bijbelstudie. Ook deze lectuur wordt op aanvraag gratis door IRS verzonden.

En la Calle Recta heeft een oplage van meer dan 15.000 exemplaren en wordt verspreid in allerlei Spaanstalige landen, zoals Peru, Cuba, Guatemala, Chili, Brazilië en Mexico. Deze landen zijn overwegend rooms-katholiek.

Vooral in Cuba, een land dat redelijk afgesloten is van de buitenwereld en waar maar beperkte godsdienstvrijheid is, wordt ECR enthousiast ontvangen. In dit land is nauwelijks protestantse lectuur verkrijgbaar. Zelfs predikanten beschikken niet over commentaren en andere boeken waarin de Bijbel wordt uitgelegd. Veel Cubaanse predikanten zijn daarom maar wat blij met ECR. Zij gebruiken ECR niet zelden voor het maken van hun preken.

Enlacallerecta.es

Op de Spaanstalige website Enlacallerecta.es kunnen bezoekers geloofsvragen stellen. Op deze website staan ook getuigenissen en meer uitleg over de Bijbel.

Lees hier het getuigenis van een Cubaanse predikant.


De redactie van En la Calle Recta

Ds. Berend Coster (hoofdredacteur) is in Spanje werkzaam namens de stichting Spaanse Evangelische Zending (SEZ). Hij is voorganger van een gereformeerde kerk in Mataró. Tevens geeft hij les op verschillende bijbelscholen in Spanje. Coster ziet veel geestelijke nood in Spanje en beseft dat een herleving van het Spaanse christendom niet kan zonder een verandering in de Rooms-Katholieke Kerk.

foto-carlosCarlos Rodríguez Homs was tot voor kort voorganger van een gemeente in Málaga. Rodríguez groeide op in een traditioneel Spaans rooms-katholiek middenklassegezin. Op zijn 27e kwam hij radicaal tot bekering. De Heere sprak tot hem toen hij Psalm 50 aan het lezen was. “Toen zag ik de noodzaak om Jezus Christus vast te grijpen om verlost te worden,” zei hij hier later over. Rodríguez is bewogen met zijn volksgenoten en werkt daarom graag mee aan ECR.

Ds. Xosé Manuel López Franco gaat bijna elke zondag voor in een gemeente in Almuñecar (Granada). Hij groeide eveneens op in een rooms-katholiek gezin in Spanje. Zijn ouders waren niet heel godsdienstig. López woonde eerst nog wel af en toe de mis bij, maar vanaf zijn veertiende liet hij dit helemaal achterwege. Op zijn twintigste kwam hij echter met christenen in contact, die hem een Bijbel gaven. Door het lezen van de Bijbel ontdekte hij “de prachtige persoonlijkheid van Jezus Christus, Zijn wonderlijke leven en onbeschrijfelijke dood en opstanding.” Het veranderde zijn leven radicaal. López hoopt door middel van ECR toegewijd te werken aan de opbouw van Gods Kerk.

 

Lees ook Veel Spanjaarden vertrouwen op hun goede werken” , een artikel dat in het IRS-magazine van februari 2011 werd geplaatst (net na het aantreden van de redactie)