Terug naar overzicht

06-06-2022

Den Bosch

Elke maand staat IRS met een evangelisatiebus op de Markt in rooms-katholieke Den Bosch. Dit gebeurt in samenwerking met plaatselijke kerken. De drempel om zich aan te sluiten bij een kerk is zo minder groot.

Den Bosch

Foto's: Stichting IRS.

Lees ook:

Jongvolwassenen in Den Bosch vragen zich af hoe te leven met God

“Ik waarschuwde hen om na te denken over het doel van hun leven”

Wil je dit werk niet alleen steunen met jouw gebed, maar ook financieel? Doneer dan hieronder, dank voor jouw gift!

Straatevangelisatiewerk in Den Bosch

Elke maand staat Stichting Evangelisatie Sjofar, onder verantwoordelijkheid van IRS, met een evangelisatiebus op de Markt in Den Bosch. De evangelisatieactie vindt plaats in samenwerking met plaatselijke kerken. De drempel om zich aan te sluiten bij een kerk is zo minder groot.

De gele kleur van de evangelisatiebus die eruitziet als een ambulance, valt goed op. Aan de achterkant van de bus staat in rode letters de tekst: “Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Op de stand voor de bus liggen stapels Bijbels en Nieuwe Testamenten klaar. Vrijwilligers delen aan voorbijgangers folders uit en proberen een gesprek aan te knopen over het geloof. Er is ook ruimte voor gebed. Als mensen willen bidden, kunnen ze zich terugtrekken in de bus.

Waarom evangeliseren op straat?

Straatevangelisatiewerk voorziet bij sommige mensen in een behoefte. Straatevangelist Jan-Dirk Liefting merkt dat veel mensen juist tegenover onbekenden op straat eerlijk durven zijn. “Vaak komt er al snel oud zeer naar boven: “Ik geloof niet, want de pastor deed dit en dat…” Ik probeer deze mensen aan de hand van de Bijbel duidelijk te maken dat het feit dat de pastoor fout is geweest niet betekent dat Gods Woord niet waar is. Sommigen koesteren haat jegens kerkmensen die hun veel pijn hebben gedaan. Ik vraag dan of die persoon nog leeft. Als dat niet het geval is, zeg ik: Ik wil in zijn naam vergeving aan jou vragen. Als christen voel ik mij verbonden met andere christenen. Soms helpt dit. Ik heb mensen gesproken die uiteindelijk zeiden dat ze bereid waren om te vergeven.”

Dat is voor Liefting een van de mooie kanten van het werk. Ook de ontmoetingen met jongeren “die zich serieus afvragen hoe ze in de hemel moeten komen”, vindt hij bijzonder: “Dan geven wij in feite zondagsschoolles op straat. Prachtig, toch?”

Terug naar overzicht