Terug naar overzicht

01-05-2024

Evangelisatie in Rome

“Rome heeft een grote behoefte aan het horen van de waarheid van het Evangelie,” aldus prof. dr. Leonardo de Chirico. De gemeente waar hij als voorganger dient, Breccia di Roma, wil de stad Rome dienen zodat het Woord van God kan doorbreken en haar kan veranderen. Stichting IRS ondersteunt de gemeente in haar roeping door evangelisatie- en cursusmaterialen ter beschikking te stellen.

Evangelisatie in Rome

Al voor een langere tijd heeft Stichting IRS contacten met voorganger Leonardo de Chirico. De gemeente heeft verscheidene kerkplantingen in de stad, waaronder in de wijken San Paolo en Prati (nabij het Vaticaan).

Breccia di Roma wil gemeenteleden toerusten voor het evangelisatiewerk. De voorganger gelooft dat de evangelisatieactiviteiten niet alleen eenvoudig en aansprekend moeten zijn voor de inwoners van Rome, maar ook diepgaand. De toerustingscursus helpt gemeenteleden om op een creatieve manier, dicht bij huis, in de eigen netwerken, het Evangelie uit te dragen.

“Rome heeft een grote behoefte aan het horen van de waarheid van het Evangelie”

~ Prof. dr. Leonardo de Chirico.

Impact

De volgende doelen heeft de gemeente Breccia di Roma gesteld voor de periode 2024-2025:

1.           Het geven van introductiecursussen over het christelijke geloof aan niet-gelovigen.

2.           Het uitdelen van postkaarten/visitekaartjes voor of na de kerkdienst aan nieuwe bezoekers.

3.           Het verspreiden van welkomstpakketten met evangelisatiemateriaal voor geïnteresseerden die de kerkdienst hebben bijgewoond.

Steun

Met jouw steun versterk je een kleine protestantse gemeenschap in het hartje van Rome. Het is goed om deze zusterkerk te ondersteunen en te bemoedigen in hun missionaire activiteiten. Helaas blijkt dat ook in Rome de verspreiding van het Evangelie van Gods liefde en genade niet vanzelfsprekend is.

Voor €8,50 kan één bezoeker een welkomstpakket in ontvangst nemen met evangelisatiebrochures en een Bijbel in de eigen taal.

Gemeenteleden van Breccia di Roma tijdens een evangelisatieactie in 2023 bij de Romeinse Fori Imperiali (historisch centrum van Rome). Foto's: Breccia di Roma.

Terug naar overzicht