Terug naar overzicht

27-06-2022

Sentiero Cristiano

Op de Italiaanstalige website Sentiero-cristiano.it van Stichting IRS kunnen zinzoekers terecht met hun vragen over het christelijke geloof. Inmiddels bestaat de website uit 32 geloofsvragen en antwoorden, 25 getuigenissen, diverse verdiepingsmaterialen, video's en een pagina om een lokale reformatorische gemeente te kunnen vinden. Het uiteindelijke doel is dat zinzoekers via deze website zich bij een lokale kerk aansluiten.

Sentiero Cristiano

HET DOEL VAN SENTIERO-CRISTIANO.IT

Roberto Goroni, Italiaan en voormalig rooms-katholiek, was betrokken bij het opzetten van sentiero-cristiano.it. Hij zegt over de website: “Sentiero Cristiano wil op een zo laagdrempelig mogelijke manier gevonden worden door mensen, met name vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, die op zoek zijn naar datgene wat ze niet kunnen vinden maar het meeste nodig hebben: Jezus.”

“De site biedt het pad naar geluk, zo staat op de homepage. Wie wil nou niet gelukkig zijn? Uit onderzoek is gebleken dat de meeste Italianen in de eerste plaats gelukkig willen zijn en dan pas gezond. Voor velen is gelukkig zijn dus nog belangrijker dan gezond zijn.”

“Deze site biedt de mogelijkheid om de derde en de bepalende “g” van geloof te ontdekken. Uit het geloof bloeit het geluk en de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid. Zo willen we de zoekers begeleiden op weg naar geluk die uitsluitend uitkomt bij de Heere Jezus. Daarbij biedt de site ook christelijke lectuur en uitleg over de Bijbel die nuttig kan zijn voor de reeds bestaande protestantse gemeenschappen in Italië maar ook tot ontdekking kan dienen van hen die verder willen gaan.”

HET BELANG VAN CHRISTELIJKE LECTUUR IN ITALIË

Al geruime tijd leefde binnen IRS het verlangen om ook een project te starten in Italië, de bakermat van het rooms-katholicisme. IRS heeft contact gezocht met meerdere protestantse predikanten in Italië. Ds. Andreas Ferrari, predikant in Perugia, werkte ooit voor een Italiaanse, reformatorische uitgeverij. Hij onderstreepte het belang van goede, christelijke lectuur. Er is weinig Bijbelse lectuur beschikbaar in Italië. IRS ziet het dan ook als haar taak om te zorgen voor meer Italiaanse lectuur die uitleg geeft over de Bijbel en het Evangelie van vrije genade.

De grootste nood volgens ds. Ferrari? Het gebrek aan predikanten. “Waren die er meer, dan kon er zoveel meer werk worden gedaan.”  Inmiddels is ds. Mike Cuneo aangeschoven bij het team van ds. Ferrari.

De maandelijkse kosten voor “Sentiero Cristiano” zijn €200 per maand. Doe ook mee! Doneer onderaan deze pagina.

Kijk hier een fragment vanuit de online reformatieherdenking 2020 over Italië:

Wil je het Evangelie in Italië helpen verspreiden? Doneer dan hieronder.

Terug naar overzicht