Terug naar overzicht

08-06-2020

Ds. Tomasz Pieczko over 60 jaar IRS: “nieuw levensavontuur begon”

Naar aanleiding van het 60-jarige jubileum van IRS hebben wij IRS-medewerkers gevraagd naar mooie momenten uit de tijd dat ze bij IRS betrokken zijn. Lees hieronder mooie herinneringen van Ds. Tomasz Pieczko, redacteur van Augustinus en predikant van een gereformeerde kerk in Zelów (Polen).

Ds. Tomasz Pieczko over 60 jaar IRS: “nieuw levensavontuur begon”

Ds. Tomasz Pieczko: “Toen mij gevraagd werd om een paar van de interessantste momenten uit de tijd dat ik voor IRS werk, was ik verbaasd, dat ik al zo lang bij IRS betrokken ben. De tijd gaat zo snel, het is nu 20 jaar geleden dat ik voor het eerst contact had met ds. Hegger en later met alle medewerkers van IRS.”

Levensavontuur

“Toen ik een boek met getuigenissen las van priesters die de rooms-katholieke kerk verlaten hadden, waaronder ook ds. Hegger, vond ik zijn telefoonnummer en heb ik hem gebeld. Ik wist toen niet dat daarmee een waar levensavontuur beginnen zou.”

Overtuiging

“Ik was toen al drie jaar buiten de rooms-katholieke kerk en ik had goed werk bij een afdeling van het gezondheidsministerie. Ik had net mijn latere vrouw leren kennen en ondanks mijn innerlijke overtuiging dat ik voor de Evangelieverkondiging actief moest zijn, dacht ik dat dat toch niet meer voor mij weggelegd was. Pas na mijn eerste contact met IRS kwam dat verlangen met grote intensiteit terug en kreeg het ook concrete vormen.”

Aanbod

“Ik herinner me mijn eerste ontmoeting in Warschau in 2001 met een groep van IRS. Dat waren ds. Hegger en de broeders van Bragt, Cornelisse en ik geloof ook broeder Bos. We spraken lang met elkaar en het resultaat van dit gesprek was dat IRS mij het aanbod gaf om samen met mijn vrouw naar Frankrijk te gaan om daar gereformeerde theologie te studeren. Als ik daarop terugkijk, verbaas ik me er zelf over hoe lichtvaardig we dat besluit eigenlijk namen, maar nog meer verbaas ik me over het werken van God, Die mij duidelijk voorbestemd had om in Zijn Koninkrijk te dienen.”

Indruk

“Tijdens mijn eerste verblijf van twee weken in Nederland hebben we veel gediscussieerd met bestuursleden en de directeur van IRS. Ik herinner me hun geloof en overgave aan dit werk (zowel beroepswerk als kerkelijk werk) en dat maakte grote indruk op mij. Ik herinner me vooral broeder Cornelisse, zijn warmte en humor en hoe hij in elke situatie tot recht kwam.”

Ontmoetingen

“Later hebben we elkaar nog vele malen ontmoet. Vrijwel elk jaar was ik op de ontmoetingsdag van IRS, ook in de tijd toen ik in Frankrijk, later in België en uiteindelijk in Polen woonde. De ontmoetingen met kantoormedewerkers, bestuursleden en ondersteuners van IRS zijn voor mij altijd heel interessant en inspirerend. Deze ontmoetingen waren voor mij altijd een goede tijd en ik weet dat ik altijd op de goede raad in alle mogelijke kwesties rekenen kan, zowel geestelijk, kerkelijk, maar ook in dagelijkse dingen. De raad van IRS in moeilijke beslissingen die ik met mijn vrouw moest nemen waren zeer behulpzaam. Ik dank al deze broeders hartelijk voor al die jaren en alle hulp.”

Lees hier meer over Ds. Tomasz Pieczko en het werk van IRS in Polen

Terug naar overzicht