Getuigenissen

Het is altijd weer bijzonder om te horen hoe rooms-katholieken Jezus leerden kennen als Redder en Heer en hoe ze ontdekten wat genade écht betekent. Getuigenissen van Gods werk in mensenlevens geven ons hoop. We ontvangen dan weer nieuwe kracht om door te gaan met het werk van onze stichting. Wij delen deze getuigenissen maar wát graag met u.

 • IMG_7836

  Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: “Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde”

  Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

 • IRS-Maarten-7859-2

  Getuigenis Maarten van Gestel: “Ik kreeg een antwoord op mijn levensvragen”

  Hij is voorganger van de Brug, een moderne kerk in Eindhoven die zich richt op buitenkerkelijken. Maarten van Gestel (42) groeide op in een rooms-katholiek gezin, vond Jezus en kwam daarna terecht bij het calvinisme. Hij geeft hier zijn getuigenis door middel van een interview.

 • 8-9-Ley

  Ex-priester Ley Bodden: “Ik voel me nu zó rijk”

  Na de afronding van de priesteropleiding (1996) was de Limburgse Ley Bodden drie jaar lang kapelaan in Landgraaf. In die tijd hield de vraag “Wie is God voor mij?” hem heel erg bezig. Hij kreeg steeds meer moeite met zijn werk in de parochie. Totdat het niet meer verder ging en hij wel móest stoppen. Jaren later vond hij God.

 • 9-Gajewski_big

  Pawel Gajewski: “In de Rooms-Katholieke Kerk is er officieel geen vrijheid”

  Dr. Pawel Gajewski trad begin jaren ’90 als priester uit de Rooms-Katholieke Kerk. “Is het wel eerlijk in zo' n kerkelijk systeem priester te worden, terwijl je weet dat het afwijkt van de Bijbel?” vroeg hij zich af. Hij ging over naar het protestantisme en werd predikant in de Waldenzenkerk in Italië.

 • Latino-2

  Cubaanse predikant schrijft brief met persoonlijk getuigenis

  "Ik kom uit een katholiek gezin, en ik bekeerde mij tot het evangelie van Jezus Christus toen ik 22 jaar was, in 1994. Sinds mijn bekering getuig ik van het evangelie tot mijn familie, in het bijzonder tot mijn moeder, een vrome katholieke vrouw, die het geloof ernstig neemt."

 • Bas-van-der-Ven

  Voormalig hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad wordt protestants

  In 2002 sprak IRS met Mr. drs. Bas van der Ven, in die tijd nog hoofd- redacteur van het Katholiek Nieuwsblad. “Als er een rooms gen bestaat, heb ik dat. Het protestantisme gelooft me teveel met het hoofd”, zei hij toen. Inmiddels heeft hij tóch de overstap gemaakt van de Rooms- Katholieke Kerk naar de PKN. Hoe kwam hij tot die keuze?

Meer getuigenissen